Bezpieczne formy oszczędzania

Dzięki przemodelowaniu naszego budżetu domowego po pierwszym miesiącu pojawia się 1150 zł oszczędności. Zastanówmy się więc co możemy zrobić z tymi środkami, tak aby uchronić je przynajmniej przed wzrostem inflacji, a jeszcze lepiej kiedy uda nam się wypracować zysk.

Trzymanie pieniędzy w skarpecie.

Pierwszą i najczęściej spotykaną bezpieczną formą oszczędzania jest trzymanie środków w tak zwanej skarpecie. Co oznacza to w praktyce, pieniądz z dnia na dzień traci na wartości. W konsekwencji prowadzi to do tego, że praktycznie pieniędzy mamy coraz mniej, ponieważ siła nabywcza pieniądza spada. Sposób na oszczędzanie zupełnie do kitu – odradzam. Zaletą jest jednak to, że środki takie mamy cały czas “pod ręką”.

Lokaty terminowe

Drugim często spotykanym sposobem jest wpłata środków na lokaty oszczędnościowe. Jednak i tu w świecie niskich stóp procentowych, oprocentowanie lokat bankowych jest bardzo niskie. Właściwie na rynku nie ma lokat, które są oprocentowane powyżej inflacji. Dlatego też i tu… tak na prawdę tracimy. Zaletą lokat terminowych jest jednak to, że tracimy mniej niż w przypadku trzymania pieniędzy w domu. Drugą z zalet jest fakt, że to na prawdę bezpieczna forma oszczędzania. Bezpieczeństwo środków zdeponowanych na lokacie gwarantowane jest przez BFG.Wadą natomiast to, że lokaty terminowe jak sama nazwa wskazuje wiążą się z tym, że środki zamrażamy na określony czas tj. np. na 6 miesięcy, rok czy dwa lata, a wypracowane odsetki są wypłacane dopiero po zakończeniu okresu trwania lokaty. Oznacza to, że najczęściej w przypadku nagłej potrzeby gotówki przy zerwaniu lokaty nie zarobimy nic.

Rachunek oszczędnościowy

Coraz więcej banków ma w swojej ofercie taki produkt jak rachunek oszczędnościowy. Rachunek łączy w sobie zarówno zalety trzymania środków w domu jak i w banku. Najczęściej dostęp do pieniędzy mamy cały czas, oprocentowanie bywa porównywalne z oprocentowaniem lokat. Jeżeli dobrze rozejrzymy się na rynku znajdziemy bardzo fajne oferty z całkiem atrakcyjnymi warunkami prowadzenia takich rachunków.

Fundusze inwestycyjne

Dysponując kwotą tysiąca złotych możemy się już śmiało pomyśleć o zainwestowaniu środków za pomocą funduszów inwestycyjnych. Fundusze okryte złą sławą po wybuchu kryzysu związanego z upadkiem Banku Lehmann Brothers obecnie wracają do łask. Skupmy się na funduszach o niskim ryzyku inwestycyjnym tj. funduszach pieniężnych. Fundusze takiego rodzaju inwestują w papiery pieniężne, bone skarbowe, lokaty terminowe, lokaty zawierane na rynku międzybankowym itp. Dywersyfikacja sposobów inwestowania środków w takich funduszach możliwa osiągniecie wyższej stopy zwrotu niż w przypadku form oszczędzania opisanych powyżej. Nie należy jednak zapominać, że w przypadku funduszów możliwe jest osiągniecie straty w krótkim horyzoncie czasowym, co nie jest możliwe w przypadku lokat terminowych czy rachunków oszczędnościowych.

Obligacje

Obligacje to papiery wartościowe, wystawiane przez emitenta. Emitentem może być państwo lub jakaś firma. Kupującymi obligacje są instytucje np. fundusze inwestycyjne, lub My czyli osoby prywatne. Więcej zarobimy na obligacjach korporacyjnych czyli emitowanych przez firmy. Jednak takie obligacje obciążone są większym ryzykiem. Ryzyko istnieje w postaci możliwości upadku danej instytucji. Ostatnim znanym przypadkiem jest upadek firmy windykacyjnej GetBack i co za tym idzie utrata pieniędzy. W najlepszym wypadku długotrwałe ubieganie się o swoje należności. Z kolei ryzyko upadku państwa jest dużo mniejsze. Co za tym idzie oprocentowanie również jest mniej atrakcyjne. Potencjalnie zysk do wypracowania na obligacjach może być większy niż w przypadku lokat i rachunków oszczędnościowych. Wiąże się to jednak najczęściej z zamrożeniem środków na kilka lat.

Mam nadzieję, że te kilka opcji na odkładanie oszczędności na początek pozwoli wybrać Wam najwłaściwszą dla siebie. W przyszłości, kiedy wolnych środków będziemy mieli więcej, zastanowimy się jak ulokować nasze nadwyżki domowego budżetu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *