Pracownicze Plany Kapitałowe

Miałem pisać o oszczędzaniu, ale życie pisze swoje scenariusze.

W ostatnich dniach znów głośniej o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Uznałem, że temat zasługuje na rozwinięcie w kontekście restrukturyzacji budżetu domowego. To dobry moment aby zacząć odkładać środki na starość.

Jestem trzydziestolatkiem, na rynku pracy od kilkunastu lat. Wciąż mogę o sobie powiedzieć, że jestem młody a emerytura czeka mnie za ponad kolejne trzydzieści lat. To bardzo długo…. i tak i nie. Jeżeli już postanowiłem działać i część swojego dochodu przeznaczać jednak na zabezpieczenie przyszłości swojej, rodziny, dziecka to czemu nie skorzystać z okazji. No właśnie, czy na pewno okazji?

Zmierzamy w stronę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Przypomnijmy pokrótce główne założenia programu:

Program startuje 1 lipca 2019. Do PPK przystąpić będzie mógł każdy obywatel znajdujący się w wieku 19-55 lat, odprowadzający jednocześnie składki ZUS. Jest to w przybliżeniu około 11,5 mln Polaków. Do programu zostanie zapisana automatycznie każda osoba z kręgu osób, który został opisany powyżej. Z udziału w programie w każdym momencie jego trwania będzie można zrezygnować. Ze zgromadzonych środków będziemy mogli skorzystać:

  1. po osiągnięciu 60 roku życia,
  2. w celu w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika kredytu na sfinansowanie budowy lub zakupu domu / lokalu mieszkalnego, nieruchomości gruntowej lub udziału we współwłasności,
  3. w przypadku poważnego zachorowania uczestnika Programu, jego współmałżonka lub dziecka uczestnika,
  4. w przypadku śmierci uczestnika na rzecz osoby uprawnionej.

Nie wnikając w większość szczegółów, skupimy się na kwestii samych składek. Jest to coś co nas będzie interesować najbardziej. System jest powszechny tj. składki odprowadzać będzie pracownik, pracodawca a także Państwo. Udział procentowy odkładanych środków to będzie od 3,5% (w przypadku wpłaty 2% ze strony pracownika oraz 1,5% ze strony pracodawcy). Maksymalna wartość odkładanych składek to 8% (4% odciągane jest z pensji, drugie tyle dokłada pracodawca) W przypadku danych, które założyłem w pierwszym poście 3,5% przychodu (pensja brutto) daje w zaokrągleniu 200 zł. Dodatkowo Państwo deklaruje dopłaty dla uczestników Programu. 240 zł na start, oraz 240 zł po każdym roku oszczędzania. Jak łatwo wyliczyć sam kapitał odłożony w Programie daje nam przy powyższych założeniach 2640 zł rocznie. Dodatkowo w zależności jak zostaną zainwestowane nasze środki jest szansa na wypracowanie extra money :-). Przy założeniu odkładania poza Programem wyłącznie z własnych środków, roczne składki w udziale procentowym 2,5% zarobków brutto da nam 1690 złotych. Już więc po roku widać znaczną różnicę w kapitale tj. 950 złotych, mimo że angażujemy taką kwotę ze środków własnych.

PPK to program powszechny, dobrowolny i co najważniejsze prywatny. Środki pochodzące z prywatnych składek pracownika to będą jego prywatne środki, przynajmniej w teorii. Czy jednak znów nie znajdzie się sposób na to by dokonać skoku na kasę Polaków, tak jak w przypadku OFE?

Zachęcam do własnych obliczeń i dokonania najlepszego wyboru, przy jednoczesnym rozważeniu wszelkich ryzyk.